fbpx

ÁFA, ART 2022

Általános forgalmi adó (ÁFA)

 • áfabevallási tervezet: az eredetileg 2021-re tervezett eÁFA kiajánlása egyelőre halasztásra került a vészhelyzet megszűnéséig
 • fordított áfa: eredetileg 2022.07.01-től megszűnt volna, DE MÉGSEM SZŰNIK MEG! az alábbiak tekintetében:
  • építési-szerelési munka
  • munkaerő-kölcsönzés, kirendelés, ha az az ingatlannal összefüggésben van
  • hulladék, törmelék értékesítésekor (6.sz. melléklet)
  • egyes mezőgazdasági termények esetében (6/A melléklet)
  • egyes vas, acél termékek esetében (6/B melléklet) 
 • behajthatatlan követelések áfája elévülési időn túl: önellenőrzés keretében kérhető vissza azon behajthatatlanná vált követelések áfája, amelyek teljesítési dátuma még nem évült el. A teljesítés tekintetében elévült, de 2021. június 10-e után behajthatatlanná vált követelések áfájának érvényesítésére speciális kérelmezési eljárásban lesz lehetőség, a behajthatatlanná válástól számított 1 éves jogvesztő határidőn belül.

Adóeljárás érintő változások (ART)

Adófizetési kedvezmények

A szabályozás 2022. június 30-ig hosszabbította meg a veszélyhelyzet alatt bevezetett rendkívüli fizetési könnyítések igénybe vételi lehetőségét. 

Ennek megfelelően, a vállalkozók egyszeri adómérséklést vagy részletfizetési kedvezményt/fizetési halasztást vehetnek igénybe a 2021. december 1-től 2022. június 30-ig terjedő időszakban előterjesztett kérelmükre függetlenül attól, hogy 2021-ben részesültek-e ilyen fizetési könnyítésben.

A fizetési könnyítések tartalma az eddigiekhez képest nem változott:

 • Legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezett, és legfeljebb 5 millió forint összegű adóra kérhető, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza;

vagy

 • az adózó kérelmére az adótartozás egy alkalommal, legfeljebb 20 százalékkal, de 5 millió Ft-ot meg nem haladó összegben mérsékelhető, feltéve, hogy az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. (Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető).

A fentiek szerinti adómérséklés és részletfizetés/fizetési halasztás egymással nem kombinálhatóak.

Jó hír azonban, hogy az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott általános korlátozások nem vonatkoznak a fentiek szerinti rendkívüli fizetési könnyítésekre. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli fizetési könnyítések a természetes személyektől levont SZJA-előlegre, SZJA-ra, járulékra, a beszedett adóra is kiterjednek, továbbá, az áfa-csoportos és tao-csoportos adóalanyokat is megilletik.

Megosztás
Megosztás
Megosztás

Talyán Andrea

ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Az évek során a piac szinte minden területéről, iparágából képviseltem vállalkozásokat. Fontosnak tartom, hogy az ügyfeleimmel őszintén, egy nyelvet tudjuk beszélni. Igyekszem a maximumot megtenni minden egyes ügyért és az ügyfelemért egyaránt, túlmutatva a szigorú adószakértői vagy könyvvizsgálói tevékenységen.
 
 
„A megoldás kösse le a figyelmet, ne pedig a hibák.”
(Vera Peiffer)