fbpx

KÖNYVVIZSGÁLAT

A könyvvizsgálat egyik célja annak megállapítása, hogy az Ön vállalkozása biztosan jó kezekben van-e. A könyvvizsgáló a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámolóját (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont/konszolidált éves beszámoló) auditálja, vizsgálva, hogy a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozása vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

 

A könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló kiváló folyamati szakértő, aki érti a vállalata üzletmenetét és elemzi az üzleti folyamatokat, így ideális tanácsadó az Ön számára. Ez lehetőséget ad vállalkozása működésének optimalizálására, valamint könyvelője, adótanácsadója munkájának ellenőrzésére. A könyvvizsgálat előnye továbbá, hogy az auditált (könyvvizsgált) cégekre más szemmel néznek a pénzintézetek, az adóellenőrök, a szállítók és nagyobb biztonságot nyújt a piac szereplőinek, továbbá versenyelőnyt jelenthet a pályázatok, támogatások igénylése esetén.

 

Hazánkban könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagja, valamint a nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálói társaság választható. Társaságunk és ügyvezetőnk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagja.

A könyvvizsgálat egyik célja annak megállapítása, hogy az Ön vállalkozása biztosan jó kezekben van-e. A könyvvizsgáló a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámolóját (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont/konszolidált éves beszámoló) auditálja, vizsgálva, hogy a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozása vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

 

A könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló kiváló folyamati szakértő, aki érti a vállalata üzletmenetét és elemzi az üzleti folyamatokat, így ideális tanácsadó az Ön számára. Ez lehetőséget ad vállalkozása működésének optimalizálására, valamint könyvelője, adótanácsadója munkájának ellenőrzésére. A könyvvizsgálat előnye továbbá, hogy az auditált (könyvvizsgált) cégekre más szemmel néznek a pénzintézetek, az adóellenőrök, a szállítók és nagyobb biztonságot nyújt a piac szereplőinek, továbbá versenyelőnyt jelenthet a pályázatok, támogatások igénylése esetén.

 

Hazánkban könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagja, valamint a nyilvántartásába bejegyzett könyvvizsgálói társaság választható. Társaságunk és ügyvezetőnk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagja.

PARTNERE VAGYUNK VÁLLALKOZÁSA SIKERÉBEN

Beszámoló könyvvizsgálata során szavatoljuk a pénzügyi beszámolók valós és megbízható mivoltát a független és tárgyilagos szakmai véleményezésünk által, így az érdekelt felek valós és megbízható képet kapnak a gazdálkodó vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről. Javaslatot teszünk a befektetések értékmegőrzésére, a költséghatékonyság javítására és a vállalat teljesítményének növelésére is.

Pályázati auditálás során a határidők szigorú betartásával megvizsgáljuk, hogy annak teljesítése mennyiben felel meg a támogatás céljának, eleget tesz-e elszámolása és nyilvántartása a támogatási szerződésnek, valamint a jogszabályi követelményeknek, továbbá, hogy a támogatás céljával összhangban történt-e a megítélt összeg felhasználása. Az európai uniós és a hazai pályázatok követelményeinek való megfeleléshez legtöbb esetben szükség van a pályázati elszámolások auditálására.

Apportértékelés könyvvizsgálata a törvényes nem pénzbeli hozzájárulás értékének felmérése érdekében. Könyvvizsgálói véleményt bocsátunk ki az apport értékéről, legyen a hozzájárulás (apport) akár dologi vagy szellemi alkotás, vagyoni értékű jog vagy követelés.

Vagyonértékelésre a cégátalakulás, tulajdonosváltás, cégértékesítés, saját tőke rendezés, vagy hitelkérelem során van szükség. Átalakuláskor a könyvvizsgálat kitér a jogelődök és jogutódok pénzügyi beszámolóinak vizsgálatára, hogy biztosan tudja, mi mennyit ér. Lehetővé teheti az átalakulásból származó esetleges pénzügyi, vagy adózási előnyök kiaknázását.

Átvilágítás (due diligence) az üzleti tranzakciók (befektetők bevonása, cégvásárlás vagy üzletág vásárlása) nagy lehetőséget és egyben legalább ekkora kockázatot is jelentenek egy vállalkozás számára. A célvállalat átvilágítása során az idejében rendelkezésre álló pontos információ kiváló alapja a jó döntés meghozatalának. Felhívjuk figyelmét az adóügyi, számviteli és pénzügyi kockázatokra. Kockázatelemézést végzünk és azonosítjuk a gyenge pontokat, mellyel átláthatóvá tesszük a célvállalatot a befektetők számára. Javaslatot teszünk a változtatásokat igénylő területekre a vállalkozás működésének optimalizálása érdekében.

Devizás áttérések könyvvizsgálata különleges számviteli helyzetnek minősül, így a törvény értelmében könyvvizsgálati kötelezettséggel jár, ha egy társaság a könyvvezetésének pénznemét megváltoztatja, például HUF-ról devizára (EUR-ra) való áttérés vagy fordítva. Egy alaposan meggondolt átállással elérhető egyik legfőbb előny, hogy viszonylag stabil üzemi eredmény mellett a mérleg szerinti eredmény is viszonylag konstans maradhat, mindezek mellett pedig csökkenthetők az árfolyam-változásokból eredő kockázatok.

Talyán Andrea

ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Az évek során a piac szinte minden területéről, iparágából képviseltem vállalkozásokat. Fontosnak tartom, hogy az ügyfeleimmel őszintén, egy nyelvet tudjuk beszélni. Igyekszem a maximumot megtenni minden egyes ügyért és az ügyfelemért egyaránt, túlmutatva a szigorú adószakértői vagy könyvvizsgálói tevékenységen.
 
 
„A megoldás kösse le a figyelmet, ne pedig a hibák.”
(Vera Peiffer)